Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 6/2015, 104/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 6/2015, 104/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 6. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за контролу државне помоћи
"Службени гласник РС", бр. 6 од 22. јануара 2015 и 104 од 22. новембра 2017.

1. Образује се Комисија за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија) ради обављања послова утврђених Законом о контроли државне помоћи.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд