Министарство финансија - Влада републике Србије - online
Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015 и 43/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015 и 43/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 68б став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније

"Службени гласник РС", број 78 од 11. септембра 2015, 43 од 5. маја 2017.

1. Образује се Мрежа за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (у даљем тексту: Мрежа), са циљем спречавања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније на време док траје пружање финансијске помоћи Европске уније Републици Србији за програме финансиране до 2020. године.

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015 и 43/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд