Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018 и 15/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018 и 15/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 68б став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
"Службени гласник РС", број 78 од 11. септембра 2015, 43 од 5. маја 2017, 74 од 5. октобра 2018, 15 од 8. марта 2019.


1. Образује се Мрежа за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (у даљем тексту: Мрежа), са циљем спречавања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније на време док траје пружање финансијске помоћи Европске уније Републици Србији за програме финансиране до 2020. године.

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018 и 15/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд