Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Прaвилник o нaчину утврђивaњa пoрeскe oснoвицe зa oбрaчунaвaњe ПДВ у случajу прeвoзa путникa aутoбусимa кojи врши стрaни oбвeзник (“Службeни глaсник РС”, бр. 105/2004)

Прaвилник o нaчину утврђивaњa пoрeскe oснoвицe зa oбрaчунaвaњe ПДВ у случajу прeвoзa путникa aутoбусимa кojи врши стрaни oбвeзник (“Службeни глaсник РС”, бр. 105/2004)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
 На основу ћлана 18. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС", бр. 84/04 и 86/04),

Министар финансија доноси


ПРАВИЛНИК
о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни обвезник
"Службени гласник РС", број 105 од 21. септембра 2004.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује пореска основица за обрачунавање ПДВ у слућају превоза путника аутобусима који врши лице које нема место стварне управе у Републици Србији (у даљем тексту: страни обвезник).

Прaвилник o нaчину утврђивaњa пoрeскe oснoвицe зa oбрaчунaвaњe ПДВ у случajу прeвoзa путникa aутoбусимa кojи врши стрaни oбвeзник (“Службeни глaсник РС”, бр. 105/2004)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд