Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Стратешка документа > Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године

Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (EУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ЕРП). Република Србија већ поседује искуство у изради ЕРП-а, а у току је трећи циклус израде овог стратешког документа и то за период 2017– 2019.

Према методологији за израду ЕРП документа, прва три поглавља се односе на макроекономски и фискални оквир, који је представљен у Фискалној стратегији за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и који уједно служи као основа за израду Поглавља 4 које се односи на приоритетне структурне реформе.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије. Структурне реформе у оквиру Поглавља 4 ЕРП 2017 - 2019, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама, тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, секторски развој, пословни амбијент и смањење сиве економије, истраживање и иновације, подстицање спољне трговине и инвестиције, образовање и вештине, запосленост и тржиште рада, социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде треба да, у извесној мери, представља континуитет у области приоритета. Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ („ECOFIN Council“).

У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора приоритетних реформских мера, обављене су интензивне интересорне консултације преко ЕРП координатора у ресорним министарствима, као и консултације са ЕК и ОЕЦД за припрему Прелиминарне листе приоритетних структурних реформи за ЕРП 2017-2019.

У оквиру процеса консултација за заинтересованом јавношћу, који је ове године шири него претходне, Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи која обухвата 15 структурних реформи, била је предмет јавне расправе у периоду од 18. октобра до 1. новембра 2016. године. Препоруке, које су добијене том приликом, узете су у обзир приликом израде Поглавља 4 Приоритетне структурне реформе за ЕРП 2017-2019.

Поглавље 4 Приоритетне структурне реформе за ЕРП 2017-2019, у својој интегралној верзији доступан је јавности од 9. до 23. јануара 2017. године. Планирано је да у другој половини јануара 2017. године ЕРП 2017-2019 усвоји Влада Републике Србије, након чега ће документ бити достављен ЕК крајем јануара 2017. године.

ЕРП ће бити размотрен са ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама, средином маја 2017. године у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања на коме ће бити усвојене и нове препоруке Савета ЕУ учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Поглавље 4 Приоритетне структурне реформе ЕРП 2017-2019, доставе на следећу адресу електронске поште: sanja.mesanovic@mfin.gov.rs до 23. јануара 2017. године.

ЕРП 2016-2018 као и пратећи документи, могу се наћи на следећим интернет страницама:

Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године

ЕРП 2016 - 2018

Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину 

Годишњи извештај ЕК о напретку Србије_2016

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питањаbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд