Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.) - примењује се од 1. јануара 2017. године

Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.) - примењује се од 1. јануара 2017. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 159. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 15/16), на предлог директора Пореске управе,
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе
"Службени гласник РС", број 80 од 30. септембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак достављања података Пореској управи који су од значаја за утврђивање и наплату пореза на имовину, а по захтеву Пореске управе и података о утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.) - примењује се од 1. јануара 2017. године


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд