Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način regulisanja obaveza po osnovu devizne štednje građana iz člana 2. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ”, br. 59/88, 44/99 i 53/2001) (u daljem tekstu: Zakon) koja je, u skladu s članom 4. Zakona, pretvorena u oročeni depozit kod ovlašćenih banaka i postala javni dug Savezne Republike Jugoslavije.

Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd