Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Стратешка документа > Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године (ERP)

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године (ERP)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Влада Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године, који је кроз широк круг консултација на свим нивоима, припремило Министарство финансија, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), који је вршио координацију израде дела програма који се односи на приоритетне структурне реформе.

Програм економских реформи (Economic Reform Programme - ЕРП) је документ који је Република Србија,  као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ,  у предприступном периоду израдила у циљу успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и кординацију економских политика.

ЕРП садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе, којима се непосредно подржава макро-фискални оквир, отклањају препреке привредном расту и повећавa конкурентност националне економије.

Макроекономски и фискални оквир припремило је Министарство финансија у сарадњи са Народном банком Србије, уз ослањање у великој мери на Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017 и 2018. годину, док је РСЈП координирао процес утврђивања главних препрека привредном расту и конкурентности и формулисања политика те идентификације приоритетних структурних реформи у сарадњи са надлежним институцијама,.

Приоритетне структурне реформе, којих има 15, представљене су у складу са методолошким смерницама Европске комисије (ЕК) и организоване у осам кључних области: управљање јавним финансијама; инфраструктура; развој сектора пољопривреде, индустрије и услуга; пословни амбијент, корпоративно управљање и борба против сиве економије; технолошка апсорпција и иновације; трговинска интегрисаност, запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и промовисање једнаких могућности. Уједно је представљена динамика спровођења активности за реализацију ових реформи, као и ефекти спровођења приоритетних структурних реформи на буџет.

ЕРП је резултат широког круга консултација и сарадње са представницима ОЕЦД, Европске комисије, Делегације ЕУ, представницима јавне управе, стручне и акадамске јавности и цивилног друштва.

Ради бољег надзора спровођења мера фискалног планирања и приоритетних структурних реформи, ЕК ће у 2016. години на основу евалуације, дати конкретне националне стратешке смернице за цео програм. ЕК ће анализирати и пратити спровођење, а закључци евалуације ће се садржати у годишњем извештају о напретку (енг. „Progress Report").

Кредибилна реформска агенда изложена у ЕРП-у биће подржана значајним средствима из ИПА фондова. ЕК ће блиско сарађивати са међународним финансијским институцијама, како би помогла у реализацији структурних реформи, посебно оних које захтевају значајнија финансијска средства.

Програм економских реформи за период од 2016.до 2018. године (ERP)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд