Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, број 101 од 10. новембра 2017. и број 68 од 7. септембра 2018.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, број 101 од 10. новембра 2017. и број 68 од 7. септембра 2018.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 3, a у вези са чл. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18. и 28. Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС”, број 86/15) и чланa 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
"Службени гласник РС", број 101 од 10. новембра 2017. и број 68 од 7. септембра 2018.

1. Овом одлуком одређују се одговорна лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године: национални ИПА координатор, Технички секретаријат националног ИПА координатора, национални службеник за одобравање, тела у управљачкој структури националног службеника за одобравање, тела у оперативној структури за управљање акционим програмима, лица и тела у оперативној структури за управљање програмима прекограничне сарадње, тела у оперативној структури за управљање ИПАРД програмом, и Тело за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније.


Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд