Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Архива прописа > Архива прописа - финансијски систем

Архива прописа - финансијски систем
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Преузимање акционарских друштава

PDF Закон о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 46/2006)

PDF Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 107/2009)

PDF Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр.  99/2011)Осигурање депозита

PDF Закон о осигурању депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона осигурању депозита, 22.12.2008. године

PDF Закон о осигурању депозита, 15.7.2005. године

PDF Закон о Агенцији за осигурање депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за осигурање депозита, 22.12.2008. године

PDF Закон о агенцији за осигурање депозита, 15.7.2005. годинеСтечај и ликвидација банака и друштава за осигурање


PDF Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање - пречишћен текст, 18.2.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 22.12.2008. године

PDF Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 15.7.2005. годинеТржиште хартија од вредности

Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)

Закон о изменама и допунама Закона о птржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

PDF Закон о допуни закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 21.5.2004. године
 
PDF Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 25.5.2006. годинеГаранцијски фонд

PDF Закон о изменама закона о гаранцијском фонду, 15.7.2005. године

PDF Закон о агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, 15.7.2005. годинеPDF Закон о преузимању акционарских друштава, 25.5.2006. годинеPDF Закон о изменама и допунама закона о банкама и другим финансијским организацијама, 18.7.2003. годинеЗакон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)PDF Закон о изменама и допунама закона о финансијском лизингу, 15.7.2005. годинеPDF Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011)PDF Закон о обавезном осигурању у саобраћају, са изменама и допунамаУредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 49/2010 од 21.7.2010. године.

Уредба измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 63/2016 од 15.7.2016. године.PDF Уредбa о улагању имовине и задуживању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова у условима поремећаја на финансијском тржишту ("Службени гласник РС", бр. 21/09)

PDF ОбразложењеPDF Урeдбa о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послуЗакон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, бр. 36/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 80/2004 - Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – други закон)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд