Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Архива прописа > Архива прописа - порези на имовину, акцизе, фискалне касе

Архива прописа - порези на имовину, акцизе, фискалне касе
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Порези на имовину

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 12.4.2011. године

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 22.01.2009.године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године

PDF Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)Акцизе


Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе („Службени гласник РС“ бр. 112/12 , 38/13 , 93/13)

Обрасци

Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС" бр.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 и 83/11)

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 18.12.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 1.10.2012. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.4.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама 02.06.2005. године

PDF Закон о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 и 46/05)

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.12.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.5.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, «Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године

PDF Закон о изменама закона о акцизама, 22.5.2003. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 26.11.2002. годинеФискалне касе

Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама, 1.12.2012. године

PDF Закон о фискалним касама, 21.12.2004. године


Порези на употребу, држање и ношење добара


Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара («Службени гласник РС», бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 и 101/10)

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.5.2011. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 29.4.2009. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07)

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 и 114/06)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.11.2002. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

 Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 20.1.2012. године

PDF Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, децембар 2008. годинеЗакон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезу на финансијске трансакције (“Службени гласник РС”, број 43/2004)

PDF Закон о порезу на финансијске трансакције, 22.04.2003. године

PDF Закон о престанку важења закона о порезу на фонд зарада, март 2004. године

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд