Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Архива прописа > Архива подзаконских аката - финансијски систем

Архива подзаконских аката - финансијски систем
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Рачуноводство и ревизија

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 49/2010 од 21.7.2010. године.

Уредба измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 63/2016 од 15.7.2016. године.Девизно пословање

PDF Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину вршeњa кoнтрoлe дeвизнoг пoслoвaњa резидената и нерезидената („Службени гласник РС”, бр. 112/06 и 39/10)

PDF Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину купoвинe или прoдaje, oднoснo плaћaњу или нaплaти пoтрaживaњa и дугoвaњa нaстaлих пo спoљнoтргoвинским пoслoвимa рeзидeнaтa("Службени гласник РС" бр.112/06)Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А („Службени гласник РС“, бр. 48 од 2. јуна 2015. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд