Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Архива прописа > Архива прописа - остало

Архива прописа - остало
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Закон о изменама и допунама Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурањa („Службени гласник РС“,  116/14 )Дуван

Усклађени износи накнада  из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1.  тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (“Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама закона о дувану, 10.12.2012. године


Ауторска права

Закон о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима, 18.12.2012. годинеОсигурање

Закон о измени Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр.119/2012)

PDF Закон о изменама и допунама закона о осигурању, 15.7.2005. године

PDF Закон о осигурању, 21.5.2004. године


Обавезно осигурање у саобраћају

Закон о изменама закона о обавезном осигурању у саобраћају, 29.9.2012. године

PDF Закон о обавезном осигурању у саобраћају 15.7.2009. годинеВраћање одузете имовине и обештећење

Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”, бр. 53/1995, 23/2001, 20/2009 И 55/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 24.12.2013. године

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, 24.11.2011. годинеЗакон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“, број 119/12)Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијамаФинансирање локалне самоуправе

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, 1.10.2012. године

PDF Закон о финансирању локалне самоуправе, 14.7.2006. годинеФинансирање политичких странака

PDF Закон о финансирању политичких странака, 18.7.2003. годинеИнвестициони фондови

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, 2.11.2011. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о инвестиционим фондовима, 27.1.2009. године

PDF Закон о инвестиционим фондовима, 25.5.2006. годинеДобровољни пензијски фондови и пензијски планови

Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2.11.2011. године

PDF Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 29.9.2005. годинеPDF Закон о изменама закона о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта управљања електроенергетским системом, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по кредиту Владе Републике Пољске за финансирање пројеката обнове Електропривреде Србије, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта хитне санације саобраћаја, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта обнове железница, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕИБ за финансирање пројекта европских путева Б - Србија и Црна Гора, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕЗ за измирење доспелих а неплаћених уговорних обавеза према ЕИБ, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму Европске банке за обнову и развој - Програм реконструкције општинске инфраструктуре општине Суботица, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму ЕБРД - будућа модернизација и унапређење система за управљање ваздушним саобраћајем, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по задужењу ЈП ЕПС код немачке финансијске организације КФW, 15.7.2005. године

PDF Закон о давању контрагаранције републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији, 15.7.2005. годинеPDF Усклађене динарске износе акциза из чл. 9. До 15. Закона о акцизама са стопом раста цена на мало у априлу, мају и јуну 2003. године

PDF Усклађени износ таксе за изравнање пореског оптерећења са АП Косово и Меохија за март, април и мај 2003. године

PDF Усклађени динарски износи акциза са стопом раста цена на мало у јануару, фебруару и марту 2003. године

PDF Усклађени износ таксе за изравнање пореског оптерећења за септemбар, октобар и новemбар 2002. године

PDF Усклађени динарски износи акциза из чл. 9. до 15. Закона о акцизама са стопом раста цена на мало у октобру, новemбру и децemбру 2002. годинеPDF Закон о обиму средстава општина, градова из пореза на зараде и пореза на промет у 2004, март 2004. године

XLS Табела 1.18.2003.

PDF Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, 18.12.2002. године

PDF Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2002. годиниЗакон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, 8.12.2010. годинеPDF Закон о изменама и допунама закона о експропријацији, 18.3.2009. годинеPDF Закон о јавним набавкама, 22.12.2008. годинеPDF Закон о реструктурирању дуга по НФА и ТДФА издавањем обвезница Републике Србије, 15.7.2005. годинеPDF Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС“, бр. 43/2004)PDF Закон о изменама и допунама закона о јавним приходима и јавним расходима, март 2004

PDF Закон о јавним приходима и јавним расходима, 31.03.2001.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд