Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Obrazloženje

Obrazloženje - Pregled rashoda i izdataka po sektorima i programima

Obrazloženje - Programske informacije


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd