Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (4,00%) - Дана 23. септембра 2014. године продатo 79,42 одсто емисије
23.09.2014.

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 23. септембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 44.712.000 евра, односно 89,42 одсто обима емисије. Реализовано је 39.712 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 39.712.000 евра, што представља 79,42 одсто обима емисије.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. септембра 2017. године. Датуми доспећа купона (4,00% годишње) су 25. септембар 2015., 25. септембар 2016. и 25. септембар 2017. године.