Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Актуелно

Актуелно
Верзија за штампу
Вуjoвић: Oчeкуjeмo вeћи приврeдни рaст
17.01.2018.

Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић нaвoди дa oчeкуje дa ћe oвe гoдинe бити oствaрeн приврeдни рaст oд три или три и пo oдстo, a мoждa ћe стoпa бити и вишa збoг, кaкo нaвoди, oчeкивaнe нaтпрoсeчнe прoизвoдњe у пoљoприврeднoм и eнeргeтскoм сeктoру.
„Standard and Poor's“ очекује да ће економски напредак ојачати напоре Владе да настави са фискалним реформама и добрим фискалним резултатима и у 2018. години када се очекује дефицит од само 0,6% БДП. Упркос очекиваном порасту зарада у јавном сектору 2018. године, прогнозира се просечни фискални дефицит од око 1,5% у просеку током периода од 2017-2020. године.

Према наводима агенције, Србија је остварила значајан напредак у сарадњи са Међународним монетарним фондом током спровођења аранжмана из предострожности. Замрзавање плата и пензија, као и постепено смањење субвенција јавним предузећима, резултирало је импресивним прилагођавањем од око 4% БДП између 2014. и 2017. године. Дефицит државе се смањио на 1% БДП у 2017. години у поређењу са 6,6% БДП у 2014. години. Такође, уочава се и позитиван тренд у спољној трговини.

Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса, који је у периоду од 2011. до 2014. године у просеку износио 8,7% БДП, бити у просеку на нивоу од 4,1% БДП у периоду од 2017. до 2020. године, чему ће највише допринети постојећа страна улагања у производне делатности, као и побољшање конкурентности у производном сектору и сектору услуга.

Поред смањења дефицита текућег рачуна, рејтинг агенција очекује и побољшање у структури спољног дуга, као и да нето прилив директних страних инвестиција у наредном периоду у потпуности покрије дефицит текућег рачуна платног биланса.

Србији је кредитни рејтинг повећала и агенција „Fitch Ratings“ и то на ниво ‘BB’ са нивоа ‘BB-‘, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Повећање оцене кредитног рејтинга одраз је унапређења јавних финансија, које подржава и фискални резултат. Fitch очекује да Влада Србије настави са спровођењем програма фискалне консолидације и структурних реформи и у периоду од 2018. до 2019. gодине.

Агенцијa истиче да је однос јавног дуга и БДП побољшан и стабилан. Након значајног пада у 2017. години на 63,6% БДП, Fitch очекује даљи пад на 62,1% БДП у 2018. години и на 60,6% БДП у 2019. години. Основни покретачи позитивног тренда су фискална консолидација која ће довести до даљег смањења односа јавног дуга и БДП, континуирано смањење нето спољне задужености и стабилан прилив страних директних инвестиција.

Агенција такође сматра да ће отварање нових поглавља у преговорима за приступање Европској унији и успешан завршетак аранжмана из предостржности, као и даља сарадња са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за даље унапређење кредитног рејтинга Србије. Истиче се и да ће дефицит текућег рачуна (процењен на просечних 4,3% БДП у периоду од 2017 до 2019. године) у потпуности бити покривен нето страним инвестицијама.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд