Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)
14.03.2018.

Ministar finansija Dušan Vujović i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, učestvovali su danas u Palati Srbija na predstavljanju zajedničkog PIFC tvining projekta između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije.

Ovaj dvogodišnji tvining projekat vredan je 2 miliona evra i omogućiće prenos najboljih praksi, iskustava i stručnog znanja između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije, a u skladu sa usaglašavanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije.

PIFC tvining projekat, za čije sprovođenje je zadužena agencija za međunarodnu tehničku saradnju iz Francuske (Expertise France), ima za cilj uspostavljanje modernog i efikasnog sistema upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti kroz transparentno korišćenje javnih sredstava u Srbiji. U skladu sa međunarodnim standardima i najboljim EU praksama, projekat će pružiti naročitu podršku modernizaciji sistema upravljanja javnim finansijama, sa fokusom na internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru.

Partnerstvo Srbije i Francuske omogućiće dalji razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru u svim javnim ustanovama Republike Srbije, a to će doprineti efikasnoj reformi javne uprave i javnih finansija, u skladu sa nacionalnom Strategijom za IFKJ za period od 2017-2020. godine, zahtevima Evropske unije (Poglavlje 32) i međunarodnim standardima (INTOSAI, COSO 2013, MOPP Instituta internih revizora). U okviru PIFC tvining projekta biće obuhvaćen širok spektar korisnika među kojima su ministarstva, državne institucije, jedinice lokalne samouprave i drugi korisnici javnih sredstava.

Viziju ovog projekta i njegov budući razvoj predstavili su i šef ekonomskog odeljenja Ambasade Republike Francuske Žan Pjer Gasto, generalni sekretar Odbora za harmonizaciju i internu reviziju Francuske Stefan Rudil i pomoćnik ministra finansija, rukovodilac Sektora za internu kontrolu i internu reviziju Larisa Zdravković.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd