Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
U prvom tromesečju suficit u budžetu od sedam milijardi dinara
01.04.2017.

Prvo tromesečje je, prema preliminarnim podacima, završeno suficitom u budžetu Republike u iznosu od oko sedam milijardi dinara.

Godišnjim budžetom i tromesečnim ciljevima dogovorenim sa MMF, na kraju marta planiran je deficit u iznosu od 47,5 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za oko 55 milijardi dinara.

Rezultat je bolji i ukoliko ga poredimo sa istim periodom prethodne godine, kada je deficit republičkog budžeta iznosio 8,9 milijardi dinara.

Na povoljniji rezultat uticala je bolja naplata prihoda (preliminarno oko 33 mlrd dinara) i, u nešto manjoj meri, rashodi niži od planiranih (21,3 mlrd).

Pozitivno odstupanje u odnosu na plan kod poreskih prihoda u iznosu od oko 17 milijardi dinara, rezultat je bolje naplate PDV, akciza na duvan i poreza na dobit.

PDV je naplaćen u iznosu od 109,6 milijardi, što je oko pet odsto bolje od planirane naplate u ovom periodu.

Višak prihoda od akciza u odnosu na plan (za oko 8 mlrd), rezultat je bolje naplate akciza na duvanske proizvode. Nastavljen je i trend bolje naplate poreza na dobit, kao rezultat bolje profitabilnosti privrede.

Najveća odstupanja u odnosu na planirane rashode (naniže) zabeležena su kod transfera Organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) i ostalim nivoima vlasti 9,3 milijardi dinara i otplate duga po garancijama 5,7 milijardi dinara.

Kao rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada veća je uplata doprinosa u Fondove obaveznog socijalnog osiguranja, pa je i potreba za transferima iz budžeta Republike manja.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd