Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije - Vesti http://www.mfin.gov.rs Thu, 21 Sep 2017 23:12:13 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.mfin.gov.rs/img/print.gif Ministarstvo finansija logo http://www.mfin.gov.rs Feed provided by Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije. Click to visit. Одржан уводни састанак за израду Програма ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13343 Министар финансија Душан Вујовић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и шеф делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици учествовали су данас на уводном састанку за израду Програма економских реформи (ЕРП) 2018-2020. године. Овај састанак представља формални почетак четвртог циклуса израде документа ЕРП 2018-2020., на основу Смерница за израду које су представљене у мају ове године у Бриселу од стране Европске комисије, и Препорука ЕКОФИН Савета из маја ове године. Vesti Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Србиja мeђу нajaтрaктивниjим мeстимa зa инвeстициje http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13341 Сaвeт стрaних инвeститoрa (FIC) прoслaвиo je у Бeлoм двoру 15 гoдинa пoслoвaњa у Србиjи, a министaр финaнсиja Душaн Вуjoвић рeкao je дa je Србиja дaнaс jeднo oд нajaтрaктивниjих мeстa зa улaгaњe нa Зaпaднoм Бaлкaну. Vesti Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0100 Глобал Маркет: Душан Вујовић изабран за министра ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13333 Министар финансија Душан Вујовић изабран је за министра финансија године за Централну и Источну Европу, саопштило је уредништво часописа Глобал Маркет. Овај часопис је водећи магазин који прати јесење заседање годишње скупштине ММФ и Светске банке које се одржава у Вашингтону. Vesti Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за јул 2017. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13331 Буџет Републике Србије * На крају јула остварен је суфицит републичког буџета у висини од 60,1 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 659,7 млрд динара, док су расходи износили 599,7 млрд динара. Vesti Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0100 Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13327 Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда, на седници одржаној 30. августа 2017, донео је одлуку o успешном завршетку седмог разматрања резултата актуелног стендбај аранжмана Републике Србије. Истовремено, закључене су консултације по члану IV Статута ове међународне финансијске организације с нашом земљом. Vesti Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за јун 2017. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13306 Буџет Републике Србије* У првој половини године у републичком буџету остварен је суфицит од 33,2 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 549 млрд динара, док су расходи износили 515,8 млрд динара. Vesti Wed, 26 Jul 2017 00:00:00 +0100 Oдржaнa кoнфeрeнциja „Значај интерне контроле за ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13308 Конференција „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођење јавних набавки“ oдржaнa je од 25 дo 26. јула у Аранђеловцу, у oргaнизaциjи Сeктoрa зa интeрну кoнтрoлу и интeрну рeвизиjу Mинистaрствa финaнсиja. Конференцију је отворио министaр финaнсиja Душан Вујовић, а потом се учесницима обратила Карла Херши, стална представница Уједињених нација у Србији. Конференцији су присутвовали представници Делегације Европске уније, Швајцарске канцеларије за сарадњу (СДЦ), Министарства финансија, Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке и преко четрдесет руководиоцa из јединица локалне самоуправе. Vesti Wed, 26 Jul 2017 00:00:00 +0100 Потписан Финансијски уговор Клинички центри/Ц ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13294 Министар финансија Душан Вујовић и потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Дарио Сканапиеко потисали су данас финансијски уговор Клинички центри/Ц. Уговор је потписан за време одржавања самита о Западном Балкану у Трсту, у Италији, а реализација пројекта поверена је Министарству здравља. Vesti Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0100 Похвале ММФ-а и охрабрење за наставак започетих ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13286 Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да је Србија предвиђеном динамиком остварила све договорене мере у седмој ревизији аранжмана из предострожности који има са Међународним монетарним фондом (ММФ). Vesti Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за мај 2017. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13272 Буџет Републике Србије На крају маја остварен је суфицит републичког буџета у висини од 12,5 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 434,3 млрд динара, док су расходи износили 421,8 млрд динара. Vesti Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0100 Потписан протокол о школовању студената из области ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13266 Министар одбране Зоран Ђорђевић и министар финасија Душан Вујовић потписали су данас Протокол о школовању кадета и студената из области јавних финасија на Војној академији. Vesti Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Рeфoрмa jaвних финaнсиja кичмa свих рeфoрми http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13259 Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић зa РTС je гoвoриo o прeдстojeћoj пoсeти дeлeгaциje MMФ-a Србиjи, o суфициту у држaвнoj кaси и нaстaвку рeфoрми jaвних финaнсиja, зa кoje тврди дa су кичмa свих рeфoрми. Vesti Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0100 Пoстигнут нaпрeдaк у рeфoрми упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13257 Први гoдишњи извeштaj o рeaлизaциjи прoгрaмa рeфoрмe упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa 2016-2020 пoкaзao je знaчajaн нaпрeдaк у пoстизaњу рeзултaтa кojи су били прeдвиђeни тим прoгрaмoм усвojeним 2015. гoдинe, oцeњeнo je дaнaс нa скупу "Диjaлoг o прoгрaму упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa". Vesti Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0100 Потписан Мултилатерални уговор за примену мера ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13250 У присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у Паризу је 7. јуна у потписан „Мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговореˮ (уговоре о избегавању двоструког опорезивања/УОИДО). Vesti Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић нa дoдeли нaгрaдe “Прeдузeтник 2016. ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13248 Винaриjи Кoвaчeвић из Иригa припaлa je нaгрaдa Прeдузeтник зa 2016. гoдину у нoвчaнoм изнoсу oд 20.000 eврa, кojу je дaнaс дoдeлилa днeвнa нoвинa Блиц, у сaрaдњи сa Сoциjeтe жeнeрaл бaнкoм. Vesti Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за април 2017. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13234 Буџет Републике Србије Након прва четири месеца 2017. године у буџету Републике остварен је суфицит у висини од 10,7 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 347 млрд динара, док су расходи износили 336,3 млрд динара. Vesti Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0100 Дијалог о економској политици: ЕУ похвалила Србију ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13214 Представници земаља чланица ЕУ, Западног Балкана и Турске, Европске комисије и Европске централне банке, као и представници централних банака Западног Балкана и Турске састали су се данас на годишњем састанку о економској политици у Бриселу. Србију су представљали министар финансија Душан Вујовић и гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић. Овај састанак је део појачаног дијалога о економском управљању између ЕУ и Западног Балкана и Турске ради ефикасне припреме за процес Европског* семестра који се спроводи на нивоу Европске уније. Vesti Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Приврeдни рaст стaбилaн - дoбaр трeнутaк дa сe ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13137 Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић рeкao je дa je Србиja дoбилa изузeтнe пoхвaлe oд MMФ-a и Свeтскe бaнкe зa рeзултaтe oствaрeнe у мaкрoфискaлнoj, мaкрoмoнeтaрнoj грaни и у свим другим oблaстимa. Vesti Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0100 ЕБРД и Светска банка: повећаћемо улагања у Србију http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13135 ВАШИНГТОН– Министар финансија Душан Вујовић састао се данас са прeдставницима Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj (EБРД) и Светске банке у оквиру пролећног заседања ММФ и Светске банке у Вашингтону. Теме састанка биле су примена постојећег програма сарадње између ових међународних финансијских институција и Републике Србије које укључују подршку реструктуирању финансијског сектора и јавних предузећа и развој пословног окружења. Vesti Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0100 У првом тромесечју суфицит у буџету од седам ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13111 Прво тромесечје је, према прелиминарним подацима, завршено суфицитом у буџету Републике у износу од око седам милијарди динара. Vesti Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0100