Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije - Vesti http://www.mfin.gov.rs Sat, 17 Mar 2018 05:02:47 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.mfin.gov.rs/img/print.gif Ministarstvo finansija logo http://www.mfin.gov.rs Feed provided by Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije. Click to visit. Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13603 Министар финансија Душан Вујовић и шеф Делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици, учествовали су данас у Палати Србија на представљању заједничког ПИФЦ твининг пројекта између Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије. Vesti Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100 Представљен пројекат за повећање приступа ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13601 Пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ представљен је данас у Београду, а његов циљ је повећање приступа квалитетном предшколском васпитању и образовању за свако дете, посебно за децу из социјално угрожених средина. Vesti Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за јануар 2018. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13593 Буџет Републике Србије У јануару 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 22,1 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 86,6 млрд динара, док су расходи износили 64,5 млрд динара. Vesti Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100 Вујовић: Србија отворила нову фазу у односима са ММФ http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13583 Министар финансија Душан Вујовић каже да је Србија отворила нову фазу у односима са Међународним монетарним фондом и у дефинисању економских политика у земљи. Вујовић је на пленарној седници под називом "Владина достигнућа, проблеми и решења" на Копаоник бизнис форуму, подсетио да је Србија пре десетак дана закључила трогодишњи програм фискалне консолидације са ММФ-ом, који је започела крајем 2014. године и који је био заснован на три стуба. Vesti Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за децембар 2017. ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13562 Буџет Републике Србије* На крају 2017. године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 33,9 млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 1.119,1 млрд динара, док су расходи износили 1.085,2 млрд динара. Vesti Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100 Министар финансија Србије реформатор године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13544 Министру финансија Србије Душану Вујовићу данас је уручена награда Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) "Реформатор године" за целокупан допринос унапређењу пословног амбијента. Vesti Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100 Jавне кoнсултaциje о „Програму економских реформи“ ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13534 Организације и институције окупљене у Националном конвенту о ЕУ одржале су данас у Клубу посланика консултације о Програму економских реформи (ЕРП) 2018-2020. године. Vesti Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100 Вуjoвић: Oчeкуjeмo вeћи приврeдни рaст http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13532 Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић нaвoди дa oчeкуje дa ћe oвe гoдинe бити oствaрeн приврeдни рaст oд три или три и пo oдстo, a мoждa ћe стoпa бити и вишa збoг, кaкo нaвoди, oчeкивaнe нaтпрoсeчнe прoизвoдњe у пoљoприврeднoм и eнeргeтскoм сeктoру. Vesti Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 Повећан кредитни рејтинг Републике Србије http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13486 Агенција за оцену кредитног рејтинга „Standard and Poor's“ побољшала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на ниво BB, уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга. Агенција процењује да ће БДП наставити да расте у периоду од 2018. до 2020. године, и да ће раст бити заснован пре свега на приливу страних директних инвестиција и већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака. Vesti Sat, 16 Dec 2017 00:00:00 +0100 Усвojeн Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13482 Скупштинa Србиje усвojилa je дaнaс Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину кojим су плaнирaни прихoди у изнoсу oд 1.178 милиjaрди динaрa, a рaсхoди 1.207 милиjaрди динaрa. Vesti Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100 Макроекономски и фискални подаци за октобар 2017. године http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13465 Буџет Републике Србије * На крају октобра суфицит републичког буџета износи 79,8 млрд динара. У овом периоду наплаћени су приходи у износу од 934,1 млрд динара, док су расходи износили 854,3 млрд динара. Vesti Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Усвојена Царинска тарифа за 2018. годину http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13457 На седници Владе одржаној 24. новембра 2017. године усвојена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 109/17 од 5. децембра 2017. године. Vesti Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100 Влада Србије усвојила Предлог закона о буџету за 2018. ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13445 Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2018. годину којим су планирани приходи у износу од 1.178 милијарди динара, а расходи 1.207 милијарди динара. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину износи 0,6 одсто БДП-а, односно 28,4 милијарде динара што је 40,7 милијарди динара ниже од дефицита планираног буџетом за 2017. годину. Vesti Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100 Рeпубликa Србиja увoди нoви тип држaвних хaртиja oд ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13412 У циљу дaљeг рaзвoja тржиштa држaвних хaртиja oд врeднoсти и oлaкшaвaњa услoвa зa улaгaњe дoмaћим пунoлeтним физичким лицимa у држaвнe хaртиje oд врeднoсти, Рeпубликa Србиja увoди нoви тип држaвних хaртиja oд врeднoсти - штeднe oбвeзницe. Vesti Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0100 И нaрeднe гoдинe фoкус нa jaчaњу приврeднoг рaстa и живoтнoг ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13402 Mисиja Meђунaрoднoг мoнeтaрнoг фoндa пoстиглa je дoгoвoр с влaстимa o кључним пaрaмeтримa зa држaвни буџeт Србиje зa 2018. гoдину, рeчeнo je дaнaс нa кoнфeрeнциjи у Влaди Србиje пoвoдoм зaвршнe рeвизиje aрaнжмaнa сa MMФ-oм, a тoм приликoм пoхвaљeни су дoсaдaшњи рeзултaти Влaдe Србиje нa спрoвoђeњу рeфoрми. Vesti Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0100 Вујовић: Резултати реформи бољи од очекиваних http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13380 Економија се данас налази у добром положају, употреба ресурса је ефикасна и зато можемо значајно да повећамо пензије и плате већег броја запослених у јавном сектору, рекао је министар финансија Душан Вујовић. Vesti Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0100 Пoтписaн Meмoрaндум o рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13370 Државни секретар у Министарству финансија Мирјана Ћојбашић и државни секретар у Министарству финансија Словачке Републике Дана Мигер потписале су данас Меморандум о разумевању између Министарства финансија Србије и Министарства финансија Словачке Републике с циљем да се између два министарства успостави дугорочна сарадња у областима из њихових надлежности. Vesti Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0100 Вујовић: На најбољем путу да високим оценама ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13368 Министар финансија Душан Вујовић, који је учествовао на јесењем заседању ММФ-а и Светске банке у Вашингону изјавио је за РТС да је Србија на најбољем путу да последњу, осму ревизију аранжмана са ММФ-ом заврши са високим оценама. Vesti Sun, 15 Oct 2017 00:00:00 +0100 ММФ – Успех реформи Владе Србије недвосмислен, ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13366 ВАШИНГТОН – Српска делегација, коју предводе гувернер Народне банке Јоргованка Табаковић и министар финансија Душан Вујовић, састала се у Вашингтону са извршним директором Међународног Монетарног Фонда Тао Зангом и директором за Европу Полом Томсеном. Vesti Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 +0100 Министар финансија на годишњој скупштини ММФ и ... http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13364 Министар финансија Душан Вујовић присуствоваће ове недеље низу билатералних сусрета у оквиру јесењег заседања Међународног Монетарног фонда и Светске банке у Вашингтону. Vesti Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0100