Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija07.11.2017.
I naredne godine fokus na jačanju privrednog rasta i životnog standarda
Misija Međunarodnog monetarnog fonda postigla je dogovor s vlastima o ključnim parametrima za državni budžet Srbije za 2018. godinu, rečeno je danas na konferenciji u Vladi Srbije povodom završne revizije aranžmana sa MMF-om, a tom prilikom pohvaljeni su dosadašnji rezultati Vlade Srbije na sprovođenju reformi.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Građanski vodič kroz budžet
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije

Strateška dokumenta
Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, oktobar 2017.

Kontrola javnih sredstava - Prijave nepravilnosti
Prijave nepravilnosti

Budžetski korisnici
Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa, maj 2017.
Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd