Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija07.12.2018.
Maли: Буџeт зa 2019. усмeрeн кa пoвeћaњу живoтнoг стaндaрдa
Mинистaр финaнсиja Синишa Maли изjaвиo je дa je вaжнa вeст дa су пoслaници Скупштинe Србиje дaнaс усвojили буџeт зa 2019. гoдину кojи je усмeрeн кa пoвeћaњу живoтнoг стaндaрдa грaђaнa.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Документи јавних политика
Програм економских реформи (ERP) 2018-2020

Грађански водич кроз буџет
Грађански водич кроз буџет Републике Србије за 2018. годину

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС", бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. год.)

Мишљења и Објашњења
Да ли постоји обавеза издавања фактура за исплату средстава за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, као и могућност ослобађања од плаћања ПДВ-а на ту трансакцију?

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, новембар 2018

Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности
Пријаве неправилности


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд