Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija02.02.2017.
Izvršenje budžeta Republike 2016. godine
Na kraju 2016. godine u budžetu Republike Srbije ostvaren je suficit u visini od 5,0 mlrd dinara . U decembru su u javni dug Republike uključene i obaveze ''HIP – Petrohemija'' prema NIS a.d. u iznosu od 13,0 mlrd dinara. Prema međunarodnim statističkim standardima ovaj iznos se, na obračunskoj osnovi, uključuje i u rashode budžeta . Deficit budžeta Republike, po uključivanju ove obračunske kategorije u rashode, iznosi 7,9 mlrd dinara.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Građanski vodič kroz budžet
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 2. februar 2017. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, decembar 2016.

Kontrola javnih sredstava - Prijave nepravilnosti
Prijave nepravilnosti


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd