Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija21.04.2017.
EBRD i Svetska banka: povećaćemo ulaganja u Srbiju
VAŠINGTON– Ministar finansija Dušan Vujović sastao se danas sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke u okviru prolećnog zasedanja MMF i Svetske banke u Vašingtonu. Teme sastanka bile su primena postojećeg programa saradnje između ovih međunarodnih finansijskih institucija i Republike Srbije koje uključuju podršku restruktuiranju finansijskog sektora i javnih preduzeća i razvoj poslovnog okruženja.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Građanski vodič kroz budžet
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije

Strateška dokumenta
Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, mart 2017.

Kontrola javnih sredstava - Prijave nepravilnosti
Prijave nepravilnosti

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu, 20.3.2017. godine


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd