Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija



14.12.2017.
Usvojen Zakon o budžetu za 2018. godinu
Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o budžetu za 2018. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Građanski vodič kroz budžet
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije

Strateška dokumenta
Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, oktobar 2017.

Kontrola javnih sredstava - Prijave nepravilnosti
Prijave nepravilnosti


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd