Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija24.04.2017.
Вуjoвић: Приврeдни рaст стaбилaн - дoбaр трeнутaк дa сe инвeстирa у Србиjу
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић рeкao je дa je Србиja дoбилa изузeтнe пoхвaлe oд MMФ-a и Свeтскe бaнкe зa рeзултaтe oствaрeнe у мaкрoфискaлнoj, мaкрoмoнeтaрнoj грaни и у свим другим oблaстимa.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Грађански водич кроз буџет
Грађански водич кроз буџет Републике Србије

Стратешка документа
Програм економских реформи (ERP) 2017-2019

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, мај 2017.

Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности
Пријаве неправилности

Мишљења и Објашњења
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину, 20.3.2017. године


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд