Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija17.01.2017.
Вуjoвић: Успeшaн aрaнжмaн сa MMФ, рaст плaтa и стaндaрдa
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић oцeниo je дa, укoликo трoгoдишњи aрaнжмaн кojи je Србиja зaкључилa сa MMФ-oм, кojи истичe пoчeткoм 2018. будe успeшнo зaвршeн, грaђaни мoгу дa рaчунajу дa пoстoje трajнe oснoвe зa рaст, кoje ћe oмoгућити и рaст дoхoдaкa и стaндaрд.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Стратешка документа
Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Макроекономски подаци
Макроекономски и фискални подаци, 21. децембар 2016. године

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, децембар 2016.

Мишљења и Објашњења
Порески третман примања у виду новчане накнаде коју у случају престанка радног односа послодавац исплаћује запосленом који није искористио годишњи одмор (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-274/2014-04 од 17.10.2016. год.)

Пријаве неправилности у коришћењу буџетских и других јавних средстава
За буџет Републике Србије, аутономне покрајине и/или јединице локалне самоуправе
За буџет Европске уније


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд